Jdi na obsah Jdi na menu
 


Základní test pro členy zásahové jednotky

31. 5. 2007

Test základních znalostí členů Zásahové jednotky SDH Doudleby

 

Jméno:……………………………..datum………….200…

 

1. Když je velitel jednotky na průzkumu, udržuje s ním spojení:

a) strojník

b) hasič

c) starší hasič

 

2. Hadice „B“ má průměr

a)       75 mm

b)       55 mm

c)       52 mm

 

3. Při zásahu jsou hasiči v jednotce přímo podřízeni

a)       veliteli jednotky (pokud velitel zásahu neurčil jinak)

b)       veliteli úseku – pokud byl určen

c)       veliteli zásahu

 

4. Do průzkumu si k sobě VZ musí vzít nejméně ještě

a)       jednoho hasiče

b)       dva hasiče

c)       tři hasiče

 

5. Lokalizace požáru znamená, že

a)       požár je uhašen před příjezdem jednotek PO

b)       je zabráněno jeho dalšímu šíření a síly a prostředky postačují pro jeho likvidaci

c)       požár je uhašen jednotkami PO

 

6. Za přepravu jednotky k zásahu zodpovídá

a)       řidič

b)       velitel zásahu

c)       velitel jednotky

 

7. Hasič je povinen nahlásit jakýkoli úraz neprodleně

a)       na operační středisko

b)       veliteli zásahu

c)       veliteli své jednotky

 

8. V jakém pořadí se provádí záchrana u požáru

a)       osob, zvířat, majetku

b)       zvířat, majetku, osob

c)       osob, majetku, zvířat

 

9. Pokyn k užití výstražného zařízení s předností v jízdě dává

a)       řidič

b)       velitel jednotky

c)       starosta obce

 

10. Minimální počet hasičů pro výjezd jednotky je

a)       strojník, velitel, dva hasiči (družstvo 1+3)

b)       strojník, velitel, tři hasiči (družstvo 1+4)

c)       strojník, velitel, pět osob (družstvo  1+6)

 

11. Požár je zlikvidován když

a)       hoření ustalo a nehrozí jeho další pokračování

b)       teplota v prostoru klesla na teplotu okolí

c)       plocha hoření byla pokryta hasební látkou

 

12. Co který signál znamená?

Obrazek

 

a)       Vpřed! Vodu!       ………………….. číslo obrázku:       ____

b)       Rozumím               ………………….. číslo obrázku:       ____

c)       Pomaleji! Snížit tlak! …………..                        číslo obrázku:       ____

d)       Pozor!                    ………………….. číslo obrázku:       ____

e)       Nebezpečí! Všichni zpět! .……..                       číslo obrázku:       ____

f)        Stát! Vodu stav! ………………..                      číslo obrázku:       ____

 

13. Při požáru celých objektů musí být vypnuto venkovní vedení el. Energie do okruhu minimálně

a) 30 metrů

b) 40 metrů

c) 50 metrů

 

14. Vypnout el. Proud o nízkém napětí /600 V proti zemi/ může

a) pouze osoba k této činnosti způsobilá

b) osoba bez odborné způsobilosti

c) odborný pracovník provozovatele

 

15. Základní druhy požárních útoků jsou

a) silný, středně silný, slabý

b) vedení ze spoda, veden z vrchu, vedený z boku

c) čelní, bočný, obchvatný

 

16. Odklizení hadicového vedení za silného mrazu se provádí

a) podle  pravidla -kdo si co rozbalí , tak si také sklidí

b) co nejrychleji s nasazením všech hasičů od stroje až po proudnici

c) při sníženém tlaku vody a to od proudnic směrem ke stroji

 

17. Z tlakové láhve s acetylenem uniká přes redukční ventil plyn a hoří. Pokud již nejde uzavřít ventil a láhev je teplá

a) urazíme vodním proudem plamen a láhev ochlazujeme

                b) plamen necháme hořet a z chráněného místa láhev ochlazujeme

c) urazíme plamen a opatrně láhev odneseme na bezpečné místo

 

18. Za silného větru hasíme požáry objektů

                 a) bočním útokem , pokud možno proudy B

                 b) čelním útokem proti postupujícímu požáru  proudy B   a C

                 c) čelním a bočním útokem, ale zásadně proudy C    

 

19. Za kompletnost výbavy vozidla při odjezdu z místa zásahu odpovídá

                a) velitel

b) řidič

c) všichni přítomní hasiči z jednotky

 

20. Na hašení elektrických spotřebičů do napětí 1000 V používáme hasící přístroje s náplní

                a) vodní

                b) práškové nebo CO2

                c) pěnové

 

21. Při hašení požáru v půdním prostoru

                a) otevíráme nejprve krytinu na návětrné straně, pokud možno co nejníže

                b) otevřeme krytinu nejprve na závětrné straně, pokud možno co nejvýše

                c) je naprosto jedno jestli na závětrné nebo návětrné straně

 

22. Požár sazí v  komíně hasíme

                a) řádným zavodněním komínového tělesa

b) vybereme kompletní obsah kotle a saze hasíme z vrchu komína směsí písku a drobného štěrku případně též použijeme kominické náčiní, při čemž dbáme zvýšené opatrnosti

c) přivoláme na pomoci nejbližší kominickou firmu do té doby stěny komína ochlazujeme, aby nedošlo k rozšíření požáru

 

23. Napiš správné uložení věcných prostředků v nástavbě našeho vozidla

 Obrazek

Lékárnička první pomoci je ve skříni č.

 

Hydrantový nástavec s klíčem je ve skříni č.

 

Rozdělovač je ve skříni č.

 

Ženijní náčiní (lopaty, vidle, koště) je ve skříni č.

 

 

 

 

24. Urči správně funkční označení dobrovolných hasičů

 

 Obrazek

Strojník je č.

 


Velitel jednotky je č.

 


Velitel družstva je č.

 


Starší hasič je č.

 

 

25. Označení PS 12 – udává

 

a)       spotřebu stříkačky 12 l PHM na hodinu

b)       výkon 1200 l za minutu

c)       výkon 120 l za vteřinu

 

 

 

 

Výsledek Testu:

 

Max. 3 chyby – PROSPĚL

 

Více jak 3 chyby - NEPROSPĚL