Jdi na obsah Jdi na menu
 


Pálení biologického odpadu

19. 10. 2007

Pálení biologického odpadu

Spalování odpadu po těžbě v lese se řídí „Nařízením Jihočeského kraje č. 3/2005“.Zde uvedené podmínky spalování je nutno vždy dodržet.

Zvláště upozorňujeme na povinnost oznámit před zahájením pálení územně příslušnému operačnímu a informačnímu středisku Hasičského záchranného sboru den,dobu, místo pálení a jméno osoby odpovědné za pálení. Hasičský záchranný sbor může stanovit další podmínky pro tuto činnost nebo může takovou činnost zakázat.

Na volných prostranstvích a zahrádkách mohou občané provádět spalování drobného zahradního odpadu - větve stromů, suchou trávu;pokud městský nebo obecní úřad nestanoví jinak.Místo spalováni je nutno volit tak, aby nemohlo dojít k rozšíření požáru na okolní objekty, případně na další hořlavé materiály.

Je přísně zakázáno provádět plošné vypalování porostů!